00385 1 2409 146 info-zg@zoo-hobby.eu

Glavne prednosti i vještine Laviosa Minerals SpA leže u kontroli sirovina, tehnološkim procesima, lokaliziranoj proizvodnji u raznim dijelovima svijeta te u primjenjivom znanju o proizvodu i u pristupu usmjerenom na kupce. Više od trideset godina  prisutni su na tržištu sa širokim asortimanom proizvoda za mačju higijenu što govori o znanju i iskustvu u službi ljubitelja kućnih ljubimaca. Kvalitetom sirovina, kontrolom proizvodnog lanca te proizvodnim kapacitetom prisutni su na tržištu sa proizvodima koji zadovoljavaju različite potrebe krajnjih potrošača.