Ever Clean

Ever Clean pijesak za mačke ima neutralizator mirisa na bazi ugljika koji je vezan na granulu pijeska te čak četiri puta duže zadržava mirise nego bilo koji drugi pijesak za mačke. Ever Clean karatkerizira brže upijanje vlage s manjom potrošnjom pijeska (čvršće grumenje). Miris se otpušta u doticaju sa šapama i vlagom, a prašenje i rasipanje je smanjeno. Različite vrste proizvoda Ever Clean, prilagođene različitim potrebama mačaka, prisutne su u praktičnim pakiranjima.