Bayer

Bayer je globalna kompanija s poviješću dužom od 150 godina i ključnim kompetencijama u području zaštite zdravlja ljudi, biljaka i životinja. Svoj poslovni portfelj usmjerava isključivo na Life Science poslovanje, tj. poslovanje usmjereno na zdravlje – ljudi, biljaka i životinja. Cilj kompanije je stvoriti dodanu vrijednost putem inovacija i rasta uz pomoć stručnjaka – od liječnika, veterinara i poljoprivrednika, pa sve do krajnjih kupaca.

Kao kompanija koja se nalazi u samom svjetskom vrhu po inovativnosti, Bayer razvija nove molekule koje će se koristiti u inovativnim proizvodima i rješenjima za unaprjeđenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Bayer svojim inovativnim proizvodima unaprjeđuje zdravlje životinja – štiteći ih od raznih bolesti i nametnika.